Hlavní obsah

výsledek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (konečný stav) das Ergebnis, das Resultatoznámit výsledek volebdas Wahlergebnis bekannt gebenvykazovat dobré výsledkygute Ergebnisse aufweisen
  2. (důsledek) das Resultatbýt výsledkem čehodas Resultat etw. Gen sein

Vyskytuje se v

poločasový: das Halbzeitergebnispoločasový výsledek

horší: schlechtere Ergebnisse erreichen als j.dosáhnout horších výsledků než kdo

lichotivý: schmeichelhaftes Ergebnis des Wettkampfeslichotivý výsledek zápasu

manipulovat: die Wahlergebnisse manipulierenmanipulovat výsledky voleb

nečekaný: unerwartetes Ergebnisnečekaný výsledek

nejiný: mit gleichem/demselben Ergebniss nejiným výsledkem

nejistý: unsicheres Ergebnisnejistý výsledek

neporovnatelný: unvergleichliche Ergebnisseneporovnatelné výsledky

opačný: gegenteiliges Ergebnis/umgekehrter Sinn/umgekehrte Bedeutungopačný výsledek/smysl/význam

počítat: mit besseren Ergebnissen rechnenpočítat s lepšími výsledky

vyčnívat: Seine Leistungen ragen über den Durchschnitt hinaus.Jeho výsledky vyčnívají nad průměr.

zaškrtat: ein falsches Ergebnis durchstreichenzaškrtat chybný výsledek

richtig: das richtige Ergebnis anführenuvést správný výsledek

stimmen: Das Ergebnis stimmt.Výsledek souhlasí.

vorwegnehmen: das Ergebnis vorwegnehmenpředjímat výsledek

výsledek: gute Ergebnisse aufweisenvykazovat dobré výsledky