Hlavní obsah

Ergebnis

Das, podstatné jméno~ses, ~se

Vyskytuje se v

richtig: das richtige Ergebnis anführenuvést správný výsledek

stimmen: Das Ergebnis stimmt.Výsledek souhlasí.

vorwegnehmen: das Ergebnis vorwegnehmenpředjímat výsledek