Hlavní obsah

richtig

Přídavné jméno

  1. správný, bezchybnýdas richtige Ergebnis anführenuvést správný výsledek
  2. vhodný, správný způsob ap.im richtigen Augenblick kommenpřijít ve správném okamžiku
  3. pravý jméno ap.

Vyskytuje se v

Adresse: sich an die richtige Adresse wendenobrátit se na správnou adresu

beieinander: nicht alle beieinander haben, sie nicht richtig beieinander habennemít všech pět pohromadě

fünf: seine fünf Sinne nicht (richtig) beisammenhabennemít všech pět pohromadě

Sinn: seine fünf Sinne nicht (richtig) beisammenhabennemít všech pět pohromadě

Augenblick: im richtigen Augenblickve správném okamžiku

durchdenken: Die Sache ist nicht richtig durchgedacht.Ta věc není (důkladně) promyšlená.

einzig: das einzig Richtigeto jedině správné

erkennen: etw. als richtig erkennenuznat co za správné

Kopf: hovor. Du bist wohl nicht ganz richtig im Kopf.Ty to asi nemáš v hlavě úplně v pořádku.

Starterkabel: Wie schließt man die Starterkabel richtig an?Jak správně zapojit startovací kabely?

suchen: Jeder von uns sucht den richtigen Weg.Každý z nás hledá tu správnou cestu.

Teufel: hovor. ein richtiger kleiner Teufelďáblík temperamentní dítě

ticken: bei j-m tickt es nicht richtigkdo to nemá v hlavě v pořádku

chvíle: ve správnou chvílizum richtigen Zeitpunkt

okamžik: přijít v pravý okamžikim richtigen Augenblick kommen

pravý: přijít v pravý časzur richtigen Zeit kommen

správný: správný chlapein richtiger Kerl

sud: Je jako sud.Sie ist eine richtige Tonne.

tah: jít na taheine (richtige) Kneipentour machen

dobře: Dobře, máš pravdu.Richtig, du hast recht.

natrénovat: natrénovat si správnou výslovnostsich die richtige Aussprache antrainieren

podat si: Až přijde domů, pěkně si ho podám.Den werde ich mir mal richtig vorknöpfen, sobald er nach Hause kommt.

povyrazit se: Pořádně se povyrazili v hospodě.Sie haben in der Kneipe richtig einen draufgemacht.

předpoklad: správný/nesprávný předpokladrichtige/falsche Voraussetzung

přízvuk: vyslovit se správným přízvukemmit richtigem Akzent aussprechen

situace: umět správně odhadnout situacidie Situation richtig einschätzen können

správně: To je správně.Das ist richtig.

správně: Jsem tu správně?Bin ich hier richtig?

stravovací: správné stravovací návykyrichtige Ernährungsgewohnheiten

tip: Tvůj tip byl tentokrát správný.Dein Tipp war diesmal richtig.

tipnout (si): Tipl šest čísel z deseti.Er hat sechs Nummern von zehn richtig getippt.

uznat: Udělám, co uznám za dobré.Ich tue, was ich für richtig halte.

veskrz: zvolit veskrze správný postupeine durchweg richtige Vorgehensweise wählen

vyléčit se: Měl by ses už konečně pořádně vyléčit.Du solltest dich endlich richtig auskurieren.

vypnout: Musíš provaz pořádně vypnout.Du musst das Seil richtig aufspannen.

vytipovat: Správně mu vytipovala 30 let.Sie hat ihn richtig auf 30 Jahre geschätzt.

zapít: Tyto léky musíte pořádně zapít.Diese Medikamente müssen Sie richtig hinunterspülen.

konec: uchopit co za správný konecetw. am richtigen Ende anfassen

víra: obrátit koho na pravou víruj-n zum richtigen Glauben bekehren

vzít: vzít co za pravý konecetw. am richtigen Ende anfassen