Hlavní obsah

richtig

Přídavné jméno

  1. správný, bezchybnýdas richtige Ergebnis anführenuvést správný výsledek
  2. vhodný, správný způsob ap.im richtigen Augenblick kommenpřijít ve správném okamžiku
  3. pravý jméno ap.

Vyskytuje se v

beieinander: nicht alle beieinander haben, sie nicht richtig beieinander habennemít všech pět pohromadě

fünf: seine fünf Sinne nicht (richtig) beisammenhabennemít všech pět pohromadě

Sinn: seine fünf Sinne nicht (richtig) beisammenhabennemít všech pět pohromadě

richtig: das richtige Ergebnis anführenuvést správný výsledek

Augenblick: im richtigen Augenblickve správném okamžiku

durchdenken: Die Sache ist nicht richtig durchgedacht.Ta věc není (důkladně) promyšlená.

einzig: das einzig Richtigeto jedině správné

erkennen: etw. als richtig erkennenuznat co za správné

Kopf: hovor. Du bist wohl nicht ganz richtig im Kopf.Ty to asi nemáš v hlavě úplně v pořádku.

Starterkabel: Wie schließt man die Starterkabel richtig an?Jak správně zapojit startovací kabely?

suchen: Jeder von uns sucht den richtigen Weg.Každý z nás hledá tu správnou cestu.

Teufel: hovor. ein richtiger kleiner Teufelďáblík temperamentní dítě

ticken: bei j-m tickt es nicht richtigkdo to nemá v hlavě v pořádku

chvíle: zum richtigen Zeitpunktve správnou chvíli

okamžik: im richtigen Augenblick kommenpřijít v pravý okamžik

pravý: zur richtigen Zeit kommenpřijít v pravý čas

správný: ein richtiger Kerlsprávný chlap

sud: Sie ist eine richtige Tonne.Je jako sud.

tah: eine (richtige) Kneipentour machenjít na tah

dobře: Richtig, du hast recht.Dobře, máš pravdu.

natrénovat: sich die richtige Aussprache antrainierennatrénovat si správnou výslovnost

podat si: Den werde ich mir mal richtig vorknöpfen, sobald er nach Hause kommt.Až přijde domů, pěkně si ho podám.

povyrazit se: Sie haben in der Kneipe richtig einen draufgemacht.Pořádně se povyrazili v hospodě.

předpoklad: richtige/falsche Voraussetzungsprávný/nesprávný předpoklad

přízvuk: mit richtigem Akzent aussprechenvyslovit se správným přízvukem

situace: die Situation richtig einschätzen könnenumět správně odhadnout situaci

správně: Das ist richtig.To je správně.

stravovací: richtige Ernährungsgewohnheitensprávné stravovací návyky

tip: Dein Tipp war diesmal richtig.Tvůj tip byl tentokrát správný.

tipnout (si): Er hat sechs Nummern von zehn richtig getippt.Tipl šest čísel z deseti.

uznat: Ich tue, was ich für richtig halte.Udělám, co uznám za dobré.

veskrz: eine durchweg richtige Vorgehensweise wählenzvolit veskrze správný postup

vyléčit se: Du solltest dich endlich richtig auskurieren.Měl by ses už konečně pořádně vyléčit.

vypnout: Du musst das Seil richtig aufspannen.Musíš provaz pořádně vypnout.

vytipovat: Sie hat ihn richtig auf 30 Jahre geschätzt.Správně mu vytipovala 30 let.

zapít: Diese Medikamente müssen Sie richtig hinunterspülen.Tyto léky musíte pořádně zapít.

konec: etw. am richtigen Ende anfassenuchopit co za správný konec

víra: j-n zum richtigen Glauben bekehrenobrátit koho na pravou víru

vzít: etw. am richtigen Ende anfassenvzít co za pravý konec

Adresse: sich an die richtige Adresse wendenobrátit se na správnou adresu