Hlavní obsah

erkennen

Vyskytuje se v

an: j-n an dem Gang erkennenpoznat koho podle chůze

bloß: etw. mit bloßem Auge erkennenpoznat pouhým okem co

zwischen: j-n zwischen den Menschen erkennen(roz)poznat koho mezi lidmi

Arglist: j-s Arglist erkennenrozpoznat čí lest

Schritt: j-n am Schritt erkennenpoznat koho podle chůze

čich: j-n/etw. am Geruch erkennenpoznat koho/co po čichu

podle: j-n an der Stimme erkennenpoznat koho podle hlasu

poznat: die Wahrheit erkennenpoznat pravdu

rozeznat: die Symptome der Krankheit erkennenrozeznat příznaky nemoci

rozlišovat: die Klänge und Töne mit dem Gehör erkennenrozlišovat zvuky a tóny sluchem

sám, sama, samo, samý: Erkenne dich selbst.Poznej sám sebe.

sotva: Erkennst du ihn? – Kaum.Poznáš ho? – Sotva.

dálka: j-n aus der Ferne erkennenpoznat koho na dálku

pohled: j-n/etw. auf den ersten Blick erkennenpoznat na první pohled koho/co

erkennen: etw. mit bloßem Auge erkennenrozeznat co pouhým okem