Hlavní obsah

Arglist

Die, podstatné jméno~

  • kniž.lest, lstivost, záludnostj-s Arglist erkennenrozpoznat čí lest