Hlavní obsah

aberkennen

Slovesoerkannte ab/řidč. aberkannte, h. aberkannt

  • j-m etw. Akk odejmout, odebrat komu co titul ap., zbavit koho čeho výsady ap.j-m ein Recht aberkennenodebrat komu právo