Hlavní obsah

richtig

Přídavné jméno

  1. správný, bezchybnýdas richtige Ergebnis anführenuvést správný výsledek
  2. vhodný, správný způsob ap.im richtigen Augenblick kommenpřijít ve správném okamžiku
  3. pravý jméno ap.

Vyskytuje se v

beieinander: nicht alle beieinander haben, sie nicht richtig beieinander habennemít všech pět pohromadě

fünf: seine fünf Sinne nicht (richtig) beisammenhabennemít všech pět pohromadě

Sinn: seine fünf Sinne nicht (richtig) beisammenhabennemít všech pět pohromadě

richtig: das richtige Ergebnis anführenuvést správný výsledek

aufliegen: Der Deckel liegt nicht richtig auf.Víko pořádně nepřiléhá.

Augenblick: im richtigen Augenblickve správném okamžiku

durchdenken: Die Sache ist nicht richtig durchgedacht.Ta věc není (důkladně) promyšlená.

einzig: das einzig Richtigeto jedině správné

erkennen: etw. als richtig erkennenuznat co za správné

Kopf: hovor. Du bist wohl nicht ganz richtig im Kopf.Ty to asi nemáš v hlavě úplně v pořádku.

suchen: Jeder von uns sucht den richtigen Weg.Každý z nás hledá tu správnou cestu.

Teufel: hovor. ein richtiger kleiner Teufelďáblík temperamentní dítě

ticken: bei j-m tickt es nicht richtigkdo to nemá v hlavě v pořádku

Adresse: sich an die richtige Adresse wendenobrátit se na správnou adresu