Hlavní obsah

Adresse

Vyskytuje se v

geraten: an die falsche Adresse geratenobrátit se na špatnou adresu

stimmen: Die Adresse stimmt nicht mehr.Adresa už nesouhlasí.

vollständig: eine vollständige Adresse angebenuvést úplnou adresu

napsaný: falsch geschriebene Adressechybně napsaná adresa

odesílatel: die Adresse/der Name des Absendersadresa/jméno odesílatele

poznačit si: die Adresse ins Notizbuch notierenpoznačit si adresu do notýsku

splést si: j-s Adressen verwechselnsplést si adresy koho

udat: die Adresse angebenudat adresu

zápisník: sich eine Adresse ins Notizbuch aufschreibenzapsat si adresu do zápisníku

zapomenout: den Namen/die Adresse vergessenzapomenout jméno/adresu

adresa: an der falschen Adresse seinbýt na špatné adrese

Adresse: sich an die richtige Adresse wendenobrátit se na správnou adresu