Hlavní obsah

einzig

Příslovce

  • jedině, sám, jen(om)das einzig Richtigeto jedině správné

Vyskytuje se v

jedině: pouze a jediněeinzig und allein

naděje: jediná/poslední nadějedie einzige/letzte Hoffnung

jedinkrát: jedinkrát v životěein einziges Mal im Leben

jediný: jeho jediný synsein einziger Sohn

jediný: ani jeden jedinýkein Einziger

radost: Ztratil svou jedinou radost.Er hat seine einzige Freude verloren.