Hlavní obsah

einzig

Příslovce

  • jedině, sám, jen(om)das einzig Richtigeto jedině správné

Vyskytuje se v

jedině: einzig und alleinpouze a jedině

naděje: die einzige/letzte Hoffnungjediná/poslední naděje

jedinkrát: ein einziges Mal im Lebenjedinkrát v životě

jediný: sein einziger Sohnjeho jediný syn

radost: Er hat seine einzige Freude verloren.Ztratil svou jedinou radost.

einzig: kein Einzigerani jeden jediný