Hlavní obsah

radost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pocit veselí, pohody) die Freude, das Vergnügen, der SpaßTo mi dělá radost.Das macht mir Freude.udělat komu radostj-m Freude bereitenmít co pro radostetw. zum Vergnügen habenk velké radosti kohozu j-s großer Freudes radostímit Vergnügen
  2. (co radost působí) die FreudeZtratil svou jedinou radost.Er hat seine einzige Freude verloren.

Vyskytuje se v

ďábelský: mít ďábelskou radost z čehoeine teuflische Freude an etw. Dat haben

jásat: jásat radostívor Freude jauchzen

neskrývaný: neskrývaná radostunverhohlene Freude

netajený: netajená radostunverhohlene Freude

opravdový: mít opravdovou radost z čehoüber etw. wahre Freude haben

plesat: plesat radostívor Freude jauchzen

poskočit: radostí si poskočitvor Freude aufspringen

působit: působit komu radostj-m Freude bereiten

rozdávat: přen. rozdávat radostFreude spenden

rozplakat se: Rozplakal se radostí.Er begann vor Freude zu weinen.

rozzářit se: Oči se jí rozzářily radostí.Ihre Augen strahlten freudig auf.

zazářit: Oči mu zazářily radostí.Seine Augen erstrahlten vor Glück.

zkazit: Zkazil jim všechnu radost.Er hat ihnen die ganze Freude verdorben.

život: radost ze životadie Lebensfreude, die Daseinsfreude

vor: vor Freude strahlenzářit radostí

bereiten: j-m Freude bereitenudělat komu radost

indem: Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.

kosten: alle Freuden des Lebens kostenokusit všechny radosti života

lauter: vor lauter Freudeze samé radosti

Leiden: die Freuden und Leiden des Alltagsradosti a strasti všedního dne

so: Ich bin ja so froh darüber.Mám z toho takovou radost!

sooft: Sooft ich sie sehe, freue ich mich.Vždy, když ji vidím, mám radost.

teilhaftig: einer Freude teilhaftig werdensdílet radost