Hlavní obsah

lauter

Přídavné jméno

  • samý, holý, čistý, čirýlauter Lügen sagenříkat samé lživor lauter Freudeze samé radostiDas ist lauter Wahrheit.Je to čirá pravda.

Vyskytuje se v

laut: nahlas a zřetelnělaut und deutlich

Spaß: ze srandy, (jen tak) pro zábavuaus Spaß an der Freude, aus (lauter) Spaß und Tollerei

Laut: znělé/neznělé hláskystimmhafte/stimmlose Laute

denken: myslet nahlaslaut denken

hergehen: Party byla dost hlučná.Auf der Party ging es laut her.

lauter: ryzí stříbrolauteres Silber

Leute: Na večírku byli samí sympatičtí lidé.Auf der Party waren lauter sympathische Leute.

Ruf: hlasité zvoláníein lauter Ruf

rozhodnutí: podle soudního rozhodnutílaut gerichtlichem Beschluss

dle: dle dohodylaut Vereinbarung

hláska: znělá/neznělá hláskastimmhafter/stimmloser Laut

hlučně: hlučně zavřít dveředie Tür laut zumachen

hlučný: hlučná uliceeine laute Straße

nahlas: To nesmíš říkat nahlas!Das darfst du nicht laut sagen!

nesmysl: holý nesmysllauter Unsinn

nosový: ling. nosové hláskynasale Laute

odfouknout si: hlasitě si odfouknoutlaut aufatmen

pouhý: dělat co z pouhého přátelstvíetw. aus lauter Freundschaft machen

rozesmát se: Hlasitě se rozesmál.Er fing an, laut zu lachen.

rozptylovat: Hlasitá hudba mě rozptyluje od práce.Die laute Musik lenkt mich von der Arbeit ab.

rvát: přen. Hlasitá hudba mu rvala uši.Die laute Musik gellte ihm in den Ohren.

říkat: říkat co nahlasetw. laut sagen

sám, sama, samo, samý: samé lžilauter Lügen

vyslovit: vyslovit hláskueinen Laut aussprechen

zezdola: slyšet zezdola hlasitý hovorein lautes Gespräch von unten hören

zívat: nahlas zívatlaut gähnen

zklidnit: zklidnit hlučné žákylaute Schüler beruhigen

myslet: myslet nahlaslaut denken

Jux: z legrace, ze srandy, jen tak pro zábavuaus (lauter) Jux und Tollerei