Hlavní obsah

leiden

Slovesolitt, h. gelitten

  1. trpět, snášet nemoc ap.
  2. an etw. Dat trpět čím být nemocenan Schwindel leidentrpět závratěmi
  3. unter etw. Dat, durch etw. (u)trpět čím květiny mrazem ap.
  4. j-n/etw. snášet, mít rád koho/coužívá se ve spojení s können nebo mögenDas Kleid mag ich nicht leiden.Ty šaty nesnáším.
  5. strpět, vystát, snést pomluvy ap.

Slovesolitt, h. gelitten

  1. Schaden leiden utrpět škodu

Vyskytuje se v

leiden: utrpět škoduSchaden leiden

leider: bohužel anoleider ja

an: trpět chřipkouan einer Grippe leiden

antun: ublížit komuj-m ein Leid antun

Krankheit: trpět chronickou nemocían einer chronischen Krankheit leiden

Laune: trpět náladami kohounter j-s Launen leiden

Minderwertigkeitsgefühl: trpět pocity méněcennostiunter Minderwertigkeitsgefühlen leiden

Depression: Trpí těžkými depresemi.Er leidet unter schweren Depressionen.

Einfluss: Bohužel na to nemám žádný vliv.Ich habe leider keinen Einfluss darauf.

einreißen: Bohužel jsem bankovku natrhla.Ich habe leider den Geldschein eingerissen.

gehen: Bohužel to nejde jinak.Leider geht es nicht anders.

jetzt: Nemám teď bohužel čas.Ich habe jetzt leider keine Zeit.

Leiden: radosti a strasti všedního dnedie Freuden und Leiden des Alltags

leidtun: Je mi líto, že dnes nepřijde.Es tut mir leid, dass er heute nicht kommt.

Not: trpět nouzíNot leiden

zerschlagen: Ta věc se bohužel nezdařila.Die Sache hat sich leider zerschlagen.

sloužit: Lituji, nemohu sloužit.Es tut mir leid, damit kann ich nicht dienen.

cukrovka: trpět cukrovkouan Zuckerkrankheit leiden

halucinace: trpět halucinacemian Halluzinationen leiden

choroba: trpět nevyléčitelnou chorobouan einer unheilbaren Krankheit leiden

chřadnout: chřadnout žalemvor Leid verkümmern

líto: Je mi ho líto.Er tut mir leid.

litovat: Lituji (, že)...Es tut mir leid (, dass)...

moc: Moc mě to mrzí.Es tut mir sehr leid.

obezita: trpět obezitouan Adipostas leiden

osamět: Osaměl ve svém žalu.Er wurde einsam in seinem Leid.

osvítit: Bohužel jsem osvítil film.Ich habe den Film leider überbelichtet.

puknout: přen. Žalem jí puklo srdce.Ihr Herz war vor Leid gebrochen.

strpět: Nestrpím ho tady.Ich kann ihn hier nicht leiden.

trpět: trpět hladyHunger leiden

vědět: To bohužel nevím.Das weiß ich leider nicht.

velice: Je mi to velice líto.Es tut mir sehr leid.

zácpa: trpět zácpouan Verstopfung leiden

záchvat: trpět častými záchvatyan wiederholten Anfällen leiden

žebrota: Pro dobrotu na žebrotu.Der Gerechte muss viel leiden.

Leid: naříkat (si) na své neštěstí, postěžovat si komuj-m sein Leid klagen