Hlavní obsah

nemoc

Vyskytuje se v

vystát: nemoci vystátnemoci snést nicht ausstehen* können* j-n/etw.

mořský: med. mořská nemocdie Seekrankheit

případ: pro případ nemocifür einen Krankheitsfall

původce: původce nemocider Krankheitserreger

spavý: spavá nemocdie Schlafkrankheit

z, ze: nemoc z povolánídie Berufskrankheit

ženský: ženské nemocidie Frauenkrankheiten

absence: absence pro nemocdie Abwesenheit wegen Krankheit

hrozit se: hrozit se nemocisich vor einer Krankheit fürchten

nakažlivý: nakažlivá nemocansteckende Krankheit

nastoupit: nastoupit po nemoci do prácenach der Krankheit wieder die Arbeit antreten

nevyléčitelný: nevyléčitelná nemocunheilbare Krankheit

nota: nemoci chytit notudie Note nicht treffen können

ohavný: ohavná nemocscheußliche Krankheit

poprat se: poprat se se zákeřnou nemocímit einer schweren Krankheit fertigwerden

přenosný: přenosná nemoceine übertragbare Krankheit

rozeznat: rozeznat příznaky nemocidie Symptome der Krankheit erkennen

rozrušení: nemoci usnout rozrušenímvor Aufregung nicht einschlafen können

těžký: těžká nemoceine schwere Krankheit

ubrat: Nemoc mu ubrala síly.Die Krankheit hat ihm Kräfte abgenommen.

vymluvit se: Vymluvil se na nemoc.Er hat sich auf seine Krankheit herausgeredet.

z důvodu: Zrušil účast z důvodu nemoci.Er hat seine Teilnahme aufgrund der Krankheit aufgehoben.

zápasit: zápasit s těžkou nemocímit einer schweren Krankheit ringen

zápolit: zápolit s nemocíeine Krankheit bekämpfen

zeslábnout: zeslábnout nemocíwegen der Krankheit schwach werden

moct: nemoci koho/co (ani) vidětj-n/etw. nicht (mehr) ausstehen können