Hlavní obsah

leiden

Slovesolitt, h. gelitten

  1. trpět, snášet nemoc ap.
  2. an etw. Dat trpět čím být nemocenan Schwindel leidentrpět závratěmi
  3. unter etw. Dat, durch etw. (u)trpět čím květiny mrazem ap.
  4. j-n/etw. snášet, mít rád koho/coužívá se ve spojení s können nebo mögenDas Kleid mag ich nicht leiden.Ty šaty nesnáším.
  5. strpět, vystát, snést pomluvy ap.

Slovesolitt, h. gelitten

  1. Schaden leiden utrpět škodu

Vyskytuje se v

leiden: Schaden leidenutrpět škodu

leider: leider jabohužel ano

an: an einer Grippe leidentrpět chřipkou

antun: j-m ein Leid antunublížit komu

Krankheit: an einer chronischen Krankheit leidentrpět chronickou nemocí

Laune: unter j-s Launen leidentrpět náladami koho

Minderwertigkeitsgefühl: unter Minderwertigkeitsgefühlen leidentrpět pocity méněcennosti

Depression: Er leidet unter schweren Depressionen.Trpí těžkými depresemi.

Einfluss: Ich habe leider keinen Einfluss darauf.Bohužel na to nemám žádný vliv.

einreißen: Ich habe leider den Geldschein eingerissen.Bohužel jsem bankovku natrhla.

gehen: Leider geht es nicht anders.Bohužel to nejde jinak.

jetzt: Ich habe jetzt leider keine Zeit.Nemám teď bohužel čas.

Leiden: die Freuden und Leiden des Alltagsradosti a strasti všedního dne

leidtun: Es tut mir leid, dass er heute nicht kommt.Je mi líto, že dnes nepřijde.

Not: Not leidentrpět nouzí

zerschlagen: Die Sache hat sich leider zerschlagen.Ta věc se bohužel nezdařila.

sloužit: Es tut mir leid, damit kann ich nicht dienen.Lituji, nemohu sloužit.

cukrovka: an Zuckerkrankheit leidentrpět cukrovkou

halucinace: an Halluzinationen leidentrpět halucinacemi

choroba: an einer unheilbaren Krankheit leidentrpět nevyléčitelnou chorobou

chřadnout: vor Leid verkümmernchřadnout žalem

líto: Er tut mir leid.Je mi ho líto.

litovat: Es tut mir leid (, dass)...Lituji (, že)...

moc: Es tut mir sehr leid.Moc mě to mrzí.

obezita: an Adipostas leidentrpět obezitou

osamět: Er wurde einsam in seinem Leid.Osaměl ve svém žalu.

osvítit: Ich habe den Film leider überbelichtet.Bohužel jsem osvítil film.

puknout: Ihr Herz war vor Leid gebrochen.přen. Žalem jí puklo srdce.

strpět: Ich kann ihn hier nicht leiden.Nestrpím ho tady.

trpět: Hunger leidentrpět hlady

vědět: Das weiß ich leider nicht.To bohužel nevím.

velice: Es tut mir sehr leid.Je mi to velice líto.

zácpa: an Verstopfung leidentrpět zácpou

záchvat: an wiederholten Anfällen leidentrpět častými záchvaty

žebrota: Der Gerechte muss viel leiden.Pro dobrotu na žebrotu.

Leid: j-m sein Leid klagennaříkat (si) na své neštěstí, postěžovat si komu