Hlavní obsah

naděje

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (víra) die Hoffnung(do budoucnosti) die Zuversichtnaděje na zlepšení/uzdraveníHoffnung auf Verbesserung/Gesundungbýt plný nadějevoller Zuversicht sein
  2. (slibná osoba, věc) die Hoffnungjediná/poslední nadějedie einzige/letzte Hoffnung

Vyskytuje se v

klamný: klamné nadějetrügerische Hoffnungen

mlhavý: mít jen mlhavou naději na conur eine vage Hoffnung auf etw. haben

nadít se, nadát se: Brzy se nadějeme pomoci.Bald erwarten wir eine Hilfe.

nepříliš: nepříliš velké nadějenicht zu große Hoffnungen

ožít: Její naděje znovu ožila.Ihre Hoffnung wurde wieder lebendig.

Erwartung: klást v koho/co velké nadějegroße Erwartungen in j-n/etw. setzen

geben: dát komu novou nadějij-m neue Hoffnung geben

trügerisch: oddávat se klamným nadějímsich trügerischen Hoffnungen hingeben

zerschlagen: zmařit naděje kohoj-s Hoffnungen zerschlagen

Zuversicht: být plný nadějevoll(er) Zuversicht sein

eitel: nedělat si marné nadějesich keine eitlen Hoffnungen machen

naděje: jediná/poslední nadějedie einzige/letzte Hoffnung