Hlavní obsah

Folge

Vyskytuje se v

absehen: die Folgen von etw. absehenpředvídat následky čeho

haben: etw. Akk zur Folge habenmít za následek co

Muster: einem Muster folgenpostupovat podle modelu

notwendig: die notwendigen Folgen tragennést nevyhnutelné důsledky

folgen: Folgen Sie mir bitte!Následujte mě prosím!

stolz: ihrem stolzen Gang folgensledovat její hrdou chůzi

übersehen: die Folgen von etw. übersehenodhadnout důsledky čeho

willig: j-m willig folgenkoho ochotně následovat

důsledek: zur Folge habenmít za následek

katastrofální: katastrophale Folgenkatastrofální následky

logický: die logische Folge/Auswirkung etw. Genlogický důsledek čeho

následovat: Auf die Regenzeiten folgte die Dürre.Po období dešťů následovalo sucho.

pán: Der Hund folgt seinem Herrn.Pes poslouchá svého pána.

slovo: j-n aufs Wort folgen, j-m aufs Wort gehorchenposlouchat koho na slovo

vy: Bitte folgen Sie mir...Prosím, následujte mne...

konec: j-m bis ans Ende der Welt folgenjít za kým až na konec světa