Hlavní obsah

notwendig

Vyskytuje se v

Übel: ein notwendiges Übelnutné zlo

erachten: etw. für notwendig erachtenpovažovat co za nutné

opatření: notwendige Maßnahmen treffenučinit potřebná opatření

naučení: die zur Aneignung des Textes notwendige Zeitdoba potřebná k naučení textu

nezbytný: die notwendigen Formalitäten erledigenvyřídit nezbytné formality

nutný: Es ist ein notwendiges Übel.Je to nutné zlo.

potřeba: Es ist notwendig/nötig ...Je potřeba...

potřebný: notwendige Zeit zu etw. habenmít potřebný čas k čemu

třeba: Es ist notwendig, hier aufzuräumen.Je třeba tu uklidit.

zapotřebí: Es ist notwendig die Entscheidung sofort zu treffen.Je zapotřebí hned se rozhodnout.

zlo: etw. für ein notwendiges Übel haltenpovažovat co za nutné zlo

notwendig: die notwendigen Formalitäten erledigenvyřídit potřebné formality