Hlavní obsah

opatření

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

mimořádný: mimořádná opatřenídie Sondermaßnahmen

mocenský: mocenské opatřenídie Gewaltmaßnahme

odvetný: práv. odvetné opatřenídie Vergeltungsmaßnahme

razítko: opatřit co razítkemetw. mit einem Stempel versehen

úsporný: úsporná opatřenídie Sparmaßnahmen

bezodkladný: bezodkladné opatřeníunaufschiebbare Maßnahme

dosah: dosah opatřenídie Tragweite der Verordnung

nepopulární: nepopulární opatřeníunpopuläre Maßnahmen

přednostní: přednostní opatřeníeine vorrangige Maßnahme

příslušný: provést příslušná opatřeníentsprechende Maßnahmen treffen

rokovat: rokovat o bezpečnostních opatřeníchdie Sicherheitsmaßnahmen besprechen

učinit: učinit opatřeníMaßnahmen treffen

vysvětlivka: opatřit text vysvětlivkamieinen Text mit Erläuterungen versehen

zostřit: zostřit bezpečnostní opatřenídie Sicherheitsmaßnahmen verschärfen

ergreifen: učinit opatřeníMaßnahmen ergreifen

Aufgabe: Dostala za úkol opatřit peníze.Sie bekam die Aufgabe, Geld zu beschaffen.

verantworten: mít odpovědnost za opatřeníeine Maßnahme verantworten

verschaffen: opatřit si povolení na co, k čemusich eine Genehmigung für etw., zu etw. verschaffen

versehen: opatřit text poznámkamieinen Text mit Anmerkungen versehen

opatření: učinit potřebná opatřenínotwendige Maßnahmen treffen