Hlavní obsah

erforderlich

Vyskytuje se v

Bildung: j-m die erforderliche Bildung vermittelnumožnit komu náležité vzdělání

dodat: erforderliche Informationen gewährendodat potřebné informace