Hlavní obsah

nutný

Přídavné jméno

  • notwendig, nötigJe nutné, aby ...Es ist nötig, dass ...Je to nutné zlo.Es ist ein notwendiges Übel.

Vyskytuje se v

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.Es war nötig, dass sie rechtzeitig kamen.

chybět: Chybí nám to nejnutnější.Es fehlt uns am Nötigsten.

kdyby: Kdyby to bylo nutné, okamžitě přijdu.Wenn es nötig wäre, komme ich sofort.

zlo: považovat co za nutné zloetw. für ein notwendiges Übel halten

nutný: Je nutné, aby ...Es ist nötig, dass ...