Hlavní obsah

test

Podstatné jméno, rod mužský

  • der TestMěla pozitivní/negativní test na covid.Sie wurde positiv/negativ auf Covid getestet.Je nutné prokázat se negativním testem na covid.Man muss einen negativen Corona-Test vorweisen.výp. antivirový testder Antivirentestmed. antigenní testder Antigentestmed. test ze slinder Speicheltest, der Spucktestpsych. test osobnostider Persönlichkeitstest

Vyskytuje se v

Fehler: Ich hatte im Test 7 Fehler.Měl jsem v testu 7 chyb.

Schnelltest: Jeder Bürger hat Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche.Každý občan má nárok nejméně na jeden antigenní test týdně.

alkoholový: alkoholový testder Alkoholtest

antigenní: antigenní testder Antigentest

protilátka: test na protilátkyder Antikörpertest

těhotenský: těhotenský testder Schwangerschaftstest

antigenní: jít na antigenní testeinen Antigentest machen lassen

bezinfekční: Kdo má negativní test, je považován za bezinfekčního.Wer einen negativen Test hat, gilt als nicht ansteckend.

hustý: Ta písemka byla hustá!Der Test war fett!

chyták: Test byl plný chytáků.Der Test war voll von Fallen.

podělat: podělat písemný testden schriftlichen Test versauen

samotest: Má osoba s pozitivním samotestem nárok na PCR test?Gibt es Anspruch auf einen PCR-Test bei einem positiven Selbsttest?

zaznačit: V testu lze zaznačit více možností.Im Test kann man mehrere Möglichkeiten ankreuzen.