Hlavní obsah

důsledek

Vyskytuje se v

logický: logický důsledek čehodie logische Folge/Auswirkung etw. Gen

v důsledku: onemocnět v důsledku kouřeníinfolge des Rauchens erkranken

notwendig: nést nevyhnutelné důsledkydie notwendigen Folgen tragen

daraufhin: V důsledku toho změnil svůj plán.Daraufhin änderte er seinen Plan.

Endeffekt: v konečném důsledkuim Endeffekt

übersehen: odhadnout důsledky čehodie Folgen von etw. übersehen

důsledek: vyvodit důsledky z čehodie Konsequenzen aus etw. ziehen