Hlavní obsah

důsledek

Vyskytuje se v

logický: logický důsledek čehodie logische Folge/Auswirkung etw. Gen

v důsledku: onemocnět v důsledku kouřeníinfolge des Rauchens erkranken

notwendig: die notwendigen Folgen tragennést nevyhnutelné důsledky

daraufhin: Daraufhin änderte er seinen Plan.V důsledku toho změnil svůj plán.

Endeffekt: im Endeffektv konečném důsledku

übersehen: die Folgen von etw. übersehenodhadnout důsledky čeho