Hlavní obsah

notwendig

Vyskytuje se v

Übel: ein notwendiges Übelnutné zlo

erachten: etw. für notwendig erachtenpovažovat co za nutné

opatření: učinit potřebná opatřenínotwendige Maßnahmen treffen

naučení: doba potřebná k naučení textudie zur Aneignung des Textes notwendige Zeit

nezbytný: vyřídit nezbytné formalitydie notwendigen Formalitäten erledigen

nutný: Je to nutné zlo.Es ist ein notwendiges Übel.

potřeba: Je potřeba...Es ist notwendig/nötig ...

potřebný: mít potřebný čas k čemunotwendige Zeit zu etw. haben

třeba: Je třeba tu uklidit.Es ist notwendig, hier aufzuräumen.

zapotřebí: Je zapotřebí hned se rozhodnout.Es ist notwendig die Entscheidung sofort zu treffen.

zlo: považovat co za nutné zloetw. für ein notwendiges Übel halten