Hlavní obsah

Folge

Vyskytuje se v

absehen: die Folgen von etw. absehenpředvídat následky čeho

haben: etw. Akk zur Folge habenmít za následek co

Muster: einem Muster folgenpostupovat podle modelu

notwendig: die notwendigen Folgen tragennést nevyhnutelné důsledky

folgen: Folgen Sie mir bitte!Následujte mě prosím!

stolz: ihrem stolzen Gang folgensledovat její hrdou chůzi

übersehen: die Folgen von etw. übersehenodhadnout důsledky čeho

willig: j-m willig folgenkoho ochotně následovat