Hlavní obsah

vliv

Vyskytuje se v

povětrnostní: povětrnostní vlivydie Witterungseinflüsse

kladný: mít kladný vliv na koho/coeinen positiven Einfluss auf j-n/etw. haben

neblahý: mít neblahý vlivverderblichen Einfluss haben

rozhodující: mít rozhodující vliv na koho/coentscheidenden Einfluss auf j-n/etw. haben

rušivý: rušivé vlivystörende Einflüsse

zevní: zevní vlivyäußere Einflüsse

Einfluss: Ich habe leider keinen Einfluss darauf.Bohužel na to nemám žádný vliv.

mehren: seinen Einfluss mehrenrozšiřovat svůj vliv

nehmen: Einfluss auf j-n/etw. nehmenmít vliv na koho/co

Trunkenheit: Trunkenheit am Steuerřízení (vozidla) pod vlivem alkoholu

widerstandsfähig: widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsseodolný vůči povětrnostním vlivům