Hlavní obsah

rozhodující

Vyskytuje se v

role: entscheidende Rollerozhodující role

fakt: ein bedeutender/entscheidender Faktvýznamný/rozhodující fakt

moment: im entscheidenden Augenblickv rozhodujícím momentě

neomylně: von j-m/etw. unfehlbar entscheidenneomylně rozhodovat o kom/čem

okamžik: im entscheidenden Augenblickv rozhodujícím okamžiku

překotně: sich übereilt entscheidenpřekotně se rozhodovat

rozhodující: entscheidenden Einfluss auf j-n/etw. habenmít rozhodující vliv na koho/co

bestimmen: über sich selbst bestimmenrozhodovat sám o sobě

maßgebend: ein maßgebender Anteil an etw.rozhodující podíl na čem

maßgeblich: maßgeblich an etw. beteiligt seinmít rozhodující podíl na čem