Hlavní obsah

Fakt

Vyskytuje se v

ausmachen: Das macht mir echt nichts aus.To mi fakt nevadí.

echt: Das hast du echt toll gemacht!To jsi udělal fakt skvěle!

stützen: Toto tvrzení se opírá o fakta.Diese Behauptung stützt sich auf Fakten.

tatsächlich: Tatsächlich?Fakt?, Skutečně?, Opravdu?

fakt: ein bedeutender/entscheidender Faktvýznamný/rozhodující fakt

krutý: Der Film ist echt krass!Ten film je fakt krutej!

nepopiratelný: unbestreitbarer Faktnepopiratelný fakt

pitomý: Das ist echt blöd!To je fakt pitomý!

přijmout: etw. als Fakt annehmenpřijmout co jako fakt

sám, sama, samo, samý: Selbst die Tatsache, dass...Sám fakt, že...