Hlavní obsah

fakt

Vyskytuje se v

ausmachen: Das macht mir echt nichts aus.To mi fakt nevadí.

echt: Das hast du echt toll gemacht!To jsi udělal fakt skvěle!

stützen: Diese Behauptung stützt sich auf Fakten.Toto tvrzení se opírá o fakta.

tatsächlich: Tatsächlich?Fakt?, Skutečně?, Opravdu?

fejkový: fejkové oblečenídie Fake-Kleidung

krutý: Ten film je fakt krutej!Der Film ist echt krass!

nepopiratelný: nepopiratelný faktunbestreitbarer Fakt

pitomý: To je fakt pitomý!Das ist echt blöd!

přijmout: přijmout co jako faktetw. als Fakt annehmen

sám, sama, samo, samý: Sám fakt, že...Selbst die Tatsache, dass...