Hlavní obsah

fakt

Vyskytuje se v

ausmachen: To mi fakt nevadí.Das macht mir echt nichts aus.

echt: To jsi udělal fakt skvěle!Das hast du echt toll gemacht!

stützen: Diese Behauptung stützt sich auf Fakten.Toto tvrzení se opírá o fakta.

tatsächlich: Fakt?, Skutečně?, Opravdu?Tatsächlich?

fakt: významný/rozhodující faktein bedeutender/entscheidender Fakt

fejkový: die Fake-Kleidungfejkové oblečení

krutý: Ten film je fakt krutej!Der Film ist echt krass!

nepopiratelný: nepopiratelný faktunbestreitbarer Fakt

pitomý: To je fakt pitomý!Das ist echt blöd!

přijmout: přijmout co jako faktetw. als Fakt annehmen

sám, sama, samo, samý: Sám fakt, že...Selbst die Tatsache, dass...