Hlavní obsah

stützen

Sloveso

  1. podepřít/podpírateinen Pfahl stützenpodepřít kůlden Verletzten stützenpodpírat zraněného
  2. sich stützen auf j-n/etw. opřít se o koho/co
  3. etw. Akk auf/in etw. Akk opřít/opírat co o codie Hände in die Hüften stützendát ruce v bok
  4. etw. Akk durch etw., auf etw. Akk podpořit, potvrdit, podepřít co čímeine Behauptung auf Beweise stützenpodpořit tvrzení důkazy
  5. sich stützen auf etw. Akk opřít/opírat se o coDiese Behauptung stützt sich auf Fakten.Toto tvrzení se opírá o fakta.

Vyskytuje se v

Stock: sich auf einen Stock stützenopírat se o hůl

opora: být komu oporoufür j-n eine Stütze sein

nadzvednout se: Pokusila se nadzdvihnout na loktech.Sie versuchte, sich auf die Ellenbogen zu stützen.

opora: Kostra je oporou těla.Das Skelett ist die Stütze des Körpers.

podepřít se: podepřít se rukama o stůlsich mit den Händen auf den Tisch stützen

podložit: podložit hlavu polštářemden Kopf mit einem Kissen (ab)stützen

podpírat se: podpírat se o hůlsich auf einen Stock stützen

spočívat: Toto tvrzení spočívá na spekulacích.Diese Behauptung stützt sich auf Spekulationen.

vzepřít se: vzepřít se na loktysich auf die Ellenbogen stützen