Hlavní obsah

stützen

Sloveso

  1. podepřít/podpírateinen Pfahl stützenpodepřít kůlden Verletzten stützenpodpírat zraněného
  2. sich stützen auf j-n/etw. opřít se o koho/co
  3. etw. Akk auf/in etw. Akk opřít/opírat co o codie Hände in die Hüften stützendát ruce v bok
  4. etw. Akk durch etw., auf etw. Akk podpořit, potvrdit, podepřít co čímeine Behauptung auf Beweise stützenpodpořit tvrzení důkazy
  5. sich stützen auf etw. Akk opřít/opírat se o coDiese Behauptung stützt sich auf Fakten.Toto tvrzení se opírá o fakta.

Vyskytuje se v

Stock: sich auf einen Stock stützenopírat se o hůl

opora: für j-n eine Stütze seinbýt komu oporou

nadzvednout se: Sie versuchte, sich auf die Ellenbogen zu stützen.Pokusila se nadzdvihnout na loktech.

podepřít se: sich mit den Händen auf den Tisch stützenpodepřít se rukama o stůl

podložit: den Kopf mit einem Kissen (ab)stützenpodložit hlavu polštářem

podpírat se: sich auf einen Stock stützenpodpírat se o hůl

spočívat: Diese Behauptung stützt sich auf Spekulationen.Toto tvrzení spočívá na spekulacích.

vzepřít se: sich auf die Ellenbogen stützenvzepřít se na lokty

stützen: einen Pfahl stützenpodepřít kůl