Hlavní obsah

unterstützen

Sloveso

  • podepřítden Arm unter das Kinn unterstützenpodepřít rukou bradu

Sloveso

  • j-n/etw. podporovat koho/coj-n materiell unterstützenpodporovat koho materiálně

Vyskytuje se v

unterstützen: j-n materiell unterstützenpodporovat koho materiálně

podpořit: j-s Vorschlag unterstützenpodpořit čí návrh