Hlavní obsah

umfangen

Slovesoumfängt, i, a

Vyskytuje se v

Umfang: Der Umfang seines Wissens ist beachtlich.Rozsah jeho znalostí je značný.

obvod: geom. obvod obdélníkader Umfang eines Rechtecks

koule: vypočítat objem/povrch/obvod kouledas Volumen/die Oberfläche/den Umfang einer Kugel berechnen

nemalý: nemalý rozsahnicht geringer Umfang

obvod: obvod kmeneder Umfang eines Baumstammes

šíře: šíře inteligenceder Umfang der Intelligenz