Hlavní obsah

Umfang

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. mat.obvod kruhu ap.
  2. rozsah, rozloha, velikost území ap.Der Umfang seines Wissens ist beachtlich.Rozsah jeho znalostí je značný.

Vyskytuje se v

obvod: geom. obvod obdélníkader Umfang eines Rechtecks

koule: vypočítat objem/povrch/obvod kouledas Volumen/die Oberfläche/den Umfang einer Kugel berechnen

nemalý: nemalý rozsahnicht geringer Umfang

obvod: obvod kmeneder Umfang eines Baumstammes

šíře: šíře inteligenceder Umfang der Intelligenz