Hlavní obsah

Fang

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. lov, odchyt zvířatder Fang von Bärenlov medvědůauf Fang ausgehen(vy)jít na lov
  2. úlovek kořist
  3. mysl.spáry, pařáty dravých ptáků

Vyskytuje se v

fangen: sich fangenchytit se do pasti ap.

Feuer: Feuer fangenvzplanout, začít hořet

gut: Das fängt ja gut an!To to pěkně začíná!

Hecht: Hechte fangen/angelnchytat/lovit štiky

anfangen: Es fängt an zu schneien.Začíná sněžit.

Fisch: Fische fangenchytat ryby

spielen: Verstecken/Fangen/Blindekuh spielenhrát na schovávanou/honěnou/slepou bábu

léčka: den Fuchs in der Falle fangenchytit lišku do léčky

naopak: So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!

nastat: Der Herbst fing an.Nastal podzim.

nepřítel: den Feind gefangen nehmenzajmout nepřítele

odpředu: Wir fangen von vorne an.Začněme odpředu.

pak: Er ruhte sich aus, dann fing er an zu arbeiten.Odpočinul si, pak se dal do práce.

past: etw. in der Falle fangenchytit co do pasti

rozesmát se: Er fing an, laut zu lachen.Hlasitě se rozesmál.

rozhoupat se: Der Steg fing an zu schaukeln.Lávka se rozhoupala.

rozhovořit se: Er fing an, über seine Probleme zu sprechen.Rozhovořil se o svých problémech.

ryba: Fische fangen/angelnchytat ryby

slepnout: Im Alter fing er an, blind zu werden.Ve stáří začal slepnout.

štika: einen Hecht fangenchytit štiku

tedy: Also fangen wir an.Začněme tedy.

ulovit: einen Karpfen fangenulovit kapra

věznit: einen Verbrecher gefangen haltenvěznit zločince

vřít: Das Wasser fängt an zu kochen.Voda začíná vřít.

vtáhnout: Der Krimi nahm ihn ganz gefangen.Detektivka ho zcela vtáhla.

vychytat: Wir haben alle Mäuse gefangen.Vychytali jsme všechny myši.

vystihovat: Das Bild fängt seinen Gesichtsausdruck treu ein.Obraz věrně vystihuje výraz jeho tváře.

vztekat se: Das Kind fängt an zu wüten.Dítě se začíná vztekat.

začínat: Es fängt an zu schneien.Začíná sněžit.

lapat: Mit Speck fängt man Mäuse.Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.

Fang: der Fang von Bärenlov medvědů