Hlavní obsah

festhalten

Slovesohält fest, ie, a

  1. j-n/etw. mit etw., an etw. Dat zadržet, (za)chytit koho/co čím, za coj-n am Ärmel festhaltenzachytit koho za rukáv
  2. zachytit, zaznamenat události ap.etw. mit der Kamera festhaltenzachytit co kamerou
  3. sich festhalten an j-m/etw. držet se, přidržovat se koho/čeho zábradlí ap.
  4. an j-m/etw. držet se koho/čeho, setrvávat při kom, na čem, stát při kom/čem, zůstat věrný komu/čemu starému příteli ap.an alten Gewohnheiten festhaltendržet se starých zvyků

Vyskytuje se v

unerschütterlich: unerschütterlich an etw. festhaltenneochvějně trvat na čem

držet se: sich am Geländer festhaltendržet se zábradlí

houževnatě: an etw. zäh festhaltenhouževnatě trvat na čem

lpět: an seinen Prinzipien festhaltenlpět na svých zásadách

pak: Wenn du daran festhältst, dann sage ich dir die Wahrheit.Trváš-li na tom, pak ti řeknu pravdu.

pevně: sich an etw. festhaltenpevně se držet čeho

přidržet se: sich am Tisch festhaltenpřidržet se stolu

přidržovat se: sich am Geländer festhaltenpřidržovat se zábradlí

se, si: sich am Geländer festhaltenpřidržovat se zábradlí

zábradlí: sich am Geländer (fest)haltendržet se zábradlí

festhalten: j-n am Ärmel festhaltenzachytit koho za rukáv