Hlavní obsah

wert

Přídavné jméno

  1. j-m etw. Akk wert sein mít cenu/hodnotu/význam pro koho/coDer Teppich ist 1000 Euro wert.Koberec má cenu 1000 euro.
  2. Gold wert sein mít cenu zlata

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. hodnota, cenaim Wert fallenztrácet na hodnotěetw. (weit) unter Wert verkaufenprodat co (hluboko) pod cenou
  2. hodnoty něco cenného
  3. hodnota, význam
  4. (naměřená) hodnota

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. Wert auf etw. Akk legen klást důraz na co

Vyskytuje se v

Gold: Gold wert seinmít cenu zlata

Mühe: der Mühe wert seinstát za námahu vyplatit se

Pfennig: keinen Pfennig wert seinnestát (ani) za zlámanou grešli

Rede: nicht der Rede wert seinnestát za řeč

zehn: keine zehn Pfennig(e) wert seinnestát za zlámanou grešli

Äußerlichkeit: auf Äußerlichkeiten Wert legenklást důraz na vzhled

materiell: die materiellen Werte bevorzugenupřednostňovat materiální hodnoty

hodnota: hodnota penězder Wert des Geldes

řeč: To nestojí za řeč!Das ist nicht der Rede wert!

váha: přikládat čemu váhugroßen Wert auf etw. legen

cena: být bez cenyohne Wert sein

prodat: prodat co pod cenouetw. unter dem Wert verkaufen

stát: Za pokus to stojí.Das ist eines Versuches wert.

význam: přikládat význam komu/čemuj-m/etw. Wert beilegen

cena: stoupat v ceněim Wert steigen

hřích: expr. stát za hřícheine Sünde wert sein

pendrek: stát za pendrekeinen Dreck wert sein