Hlavní obsah

Mühe

Die, podstatné jméno~, ~n

Vyskytuje se v

redlich: sich redliche Mühe gebendát si velkou námahu

mühen: Ich habe mich vergeblich gemüht.Zbytečně jsem se namáhala.

schenken: Die Mühe hättest du dir schenken können.Tu námahu sis mohl ušetřit.

námaha: viel Mühe auf etw. aufwendenvynaložit velkou námahu k čemu

namáhat se: Geben Sie sich keine Mühe!Nenamáhejte se!

práce: sich mit etw. Mühe gebendát si s čím práci

Mühe: Gib dir keine Mühe., Spar dir die Mühe., Die Mühe kannst du dir sparen.Nech to být., Ušetři si námahu., Nenamáhej se.