Hlavní obsah

Mühe

Die, podstatné jméno~, ~n

Vyskytuje se v

redlich: sich redliche Mühe gebendát si velkou námahu

mühen: Ich habe mich vergeblich gemüht.Zbytečně jsem se namáhala.

schenken: Die Mühe hättest du dir schenken können.Tu námahu sis mohl ušetřit.

námaha: vynaložit velkou námahu k čemuviel Mühe auf etw. aufwenden

námaha: nelitovat námahydie Mühe nicht scheuen

namáhat se: Nenamáhejte se!Geben Sie sich keine Mühe!

vynasnažit se: Vynasnažím se.Ich gebe mir mühe.

práce: dát si s čím prácisich mit etw. Mühe geben