Hlavní obsah

Plage

Vyskytuje se v

plagen: sich plagenmit etw. mořit se, lopotit se, dřít se s čím s prací ap.

hryzat: Ihr Gewissen plagt/quält sie.Hryže ji svědomí.

soužit: Die Sorgen plagen ihn.Je sužován starostmi.

sužovat: j-n mit ständigen Vorwürfen plagensužovat koho neustálými výčitkami

trampota: Plagen mit der Familierodinné trampoty