Hlavní obsah

Plage

Vyskytuje se v

plagen: sich plagenmit etw. mořit se, lopotit se, dřít se s čím s prací ap.

hryzat: Hryže ji svědomí.Ihr Gewissen plagt/quält sie.

soužit: Je sužován starostmi.Die Sorgen plagen ihn.

sužovat: sužovat koho neustálými výčitkamij-n mit ständigen Vorwürfen plagen

trampota: rodinné trampotyPlagen mit der Familie