Hlavní obsah

zehn

Číslovka

  • desetdie Zehn Gebotedesatero přikázání

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. deset číslo
  2. hovor.desítka tramvaj ap.

Vyskytuje se v

Finger: an jedem Finger zehn habenmít jich na každém prstu deset ctitelů, ctitelek ap.

Pferd: keine zehn Pferde bringen j-n dazu, etw. Akk zu tunkoho by nedostal ani párem volů k tomu, aby udělal co

zehnt: zu zehntpo deseti, v deseti

Gebot: die Zehn Gebotedesatero (přikázání)

sein: Drei und sieben ist zehn.Tři a sedm je deset.

Band: ein Werk in zehn Bändendílo v deseti svazcích

berechnen: Ich berechne Ihnen das nur mit zehn Euro.Účtuji vám za to jen deset eur.

gleich: Zehn minus drei ist gleich sieben.Deset minus tři se rovná sedmi.

hiervon: Hiervon nahm sie zehn Stück.Z toho si vzala deset kousků.

vielleicht: Ich habe vielleicht noch zehn Euro übrig.Zůstalo mi ještě asi deset eur.

wenn: Wenn ich aufgestanden bin, (dann) mache ich immer zuerst zehn Minuten Gymnastik.Když vstanu, vždy si nejprve 10 minut zacvičím.

zeigen: Die Uhr zeigt zehn vor elf.Hodiny ukazují za deset minut jedenáct.

přikázání: náb. desatero přikázánídie Zehn Gebote

čtvrt: tři čtvrtě na desetein Viertel vor zehn/drei viertel zehn

končit: Divadlo končí v deset hodin.Das Theaterstück endet um zehn Uhr.

mezi: cena mezi pěti a deseti euryder Preis zwischen fünf und zehn Euro

minuta: přijít o deset minut pozdějizehn Minuten später kommen

nějaký: Stalo se to před nějakými deseti roky.Es geschah vor etwa zehn Jahren.

nejvýš: počkat nejvýš deset minuthöchstens zehn Minuten warten

odmlčet se: Po deseti letech koncertování se odmlčeli.Nach zehn Jahren haben sie das Konzertieren abgebrochen.

páchnout: Už tam nikdy nepáchnu.Da kriegen mich keine zehn Pferde mehr hin.

pětka: hovor., přen. Můžeš mi půjčit pětku?Kannst du mir einen Zehner leihen?

plus: Vydělává plus minus deset tisíc korun.Er verdient plus-minus zehn Tausend Kronen.

plus: teplota plus deset stupňůdie Temperatur von plus zehn Grad

počítat: počítat od jedné do desetivon eins bis zehn zählen

pod, pode: deset stupňů pod nulouzehn Grad unter null

prosedět: prosedět deset hodin v letadlezehn Stunden im Flugzeug versitzen

působit: Společnost působí na trhu už deset let.Die Gesellschaft ist seit zehn Jahren auf dem Markt tätig.

starší: Je o deset let starší než já.Er ist zehn Jahre älter als ich.

takový: Je to takových deset let.Es ist etwa zehn Jahre her.

tempo: uplavat deset tempzehn Züge schwimmen

tipnout (si): Tipl šest čísel z deseti.Er hat sechs Nummern von zehn richtig getippt.

vynásobit: vynásobit číslo desetidie Zahl mit zehn multiplizieren

vypočítat: moci si vypočítat co na prstech (jedné ruky)sich etw. an den (zehn) Fingern abzählen können