Hlavní obsah

vypočítat

Dokonavé sloveso

  1. (určit výpočtem) ausrechnen, berechnen, errechnenvypočítat nákladyKosten berechnen
  2. (vyjmenovat) aufzählenVypočítal všechny svoje úspěchy.Er hat alle seinen Erfolge aufgezählt.

Vyskytuje se v

těleso: vypočítat objem tělesadas Körpervolumen berechnen

koule: vypočítat objem/povrch/obvod kouledas Volumen/die Oberfläche/den Umfang einer Kugel berechnen

Durchschnitt: den Durchschnitt ermitteln/errechnenvypočítat průměr

Oberfläche: mat. die Oberfläche eines Würfels berechnenvypočítat povrch krychle