Hlavní obsah

význam

Vyskytuje se v

primární: ling. primární význam slovaprimäre Wortbedeutung

klíčový: mít klíčový význam pro kohoeine Schlüsselbedeutung für j-n haben

neocenitelný: mít neocenitelný význam pro koho/cofür j-n/etw. eine unschätzbare Bedeutung haben

odstín: Význam toho slova má jiný odstín.Die Bedeutung dieses Wortes hat eine andere Nuance.

opačný: opačný výsledek/smysl/významgegenteiliges Ergebnis/umgekehrter Sinn/umgekehrte Bedeutung

podřadný: co má podřadný význametw. ist von untergeordneter Bedeutung

wesentlich: für j-n von wesentlicher Bedeutung seinmít zásadní význam pro koho

Bedeutung: eine übertragene Bedeutungpřenesený význam

Bedeutung: ein Mann von großer Bedeutungmuž velkého významu

Größe: die Größe Goethesvýznam/důležitost Goetha

sekundär: von sekundärer Bedeutung seinmít sekundární význam

sinngemäß: etw. sinngemäß übersetzenpřeložit co podle významu

unwesentlich: von unwesentlicher Bedeutung seinmít nepodstatný význam

zweitrangig: von zweitrangiger Bedeutung seinmít druhořadý význam