Hlavní obsah

Bedeutung

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. význam, smysl snu ap.
  2. význam slov, znaků ap.eine übertragene Bedeutungpřenesený význam
  3. důležitost, závažnost, dosah, významein Mann von großer Bedeutungmuž velkého významu

Vyskytuje se v

übertragen: v přeneseném významu/v přeneseném smysluin übertragener Bedeutung/im übertragenen Sinn

wesentlich: mít zásadní význam pro kohofür j-n von wesentlicher Bedeutung sein

sekundär: mít sekundární významvon sekundärer Bedeutung sein

unwesentlich: mít nepodstatný významvon unwesentlicher Bedeutung sein

zweitrangig: mít druhořadý významvon zweitrangiger Bedeutung sein

význam: ling. přenesený významübertragene Bedeutung

neocenitelný: mít neocenitelný význam pro koho/cofür j-n/etw. eine unschätzbare Bedeutung haben

odstín: Význam toho slova má jiný odstín.Die Bedeutung dieses Wortes hat eine andere Nuance.

opačný: opačný výsledek/smysl/významgegenteiliges Ergebnis/umgekehrter Sinn/umgekehrte Bedeutung

podřadný: co má podřadný význametw. ist von untergeordneter Bedeutung

Bedeutung: přenesený význameine übertragene Bedeutung