Hlavní obsah

wesentlich

Přídavné jméno

  1. podstatný, důležitý, zásadní rozdíl ap.für j-n von wesentlicher Bedeutung seinmít zásadní význam pro koho
  2. podstatně, zásadně menší, lepší ap.užívá se k zesílení přídavných jmen v komparativu a sloveswesentlich älter/jünger seinbýt podstatně starší/mladšíwesentlich zu etw. beitragenpodstatně přispět k čemu

Přídavné jméno

  1. im Wesentlichen v podstatě, v zásadě mít pravdu ap.

Vyskytuje se v

podstatný: všímat si podstatných věcíwesentliche Dinge beachten