Hlavní obsah

bedeutend

Vyskytuje se v

činitel: ein bedeutender Faktor in der Ökonomikdůležitý činitel v ekonomice

fakt: ein bedeutender/entscheidender Faktvýznamný/rozhodující fakt

mnoho: Es bedeutet für mich viel.Znamená to pro mne mnoho.

obnášet: Ich weiß, was das bedeutet.Vím, co to obnáší.

postavení: eine bedeutende Position habenmít významné postavení

významně: sich in etw. bedeutend verbessernvýznamně se zlepšit v čem

zúžit se: Das Angebot verknappte sich bedeutend.Nabídka se značně zúžila.

dělat: Das bedeutet viel.To dělá mnoho.

hrozba: eine Bedrohung für j-n bedeutenznamenat hrozbu pro koho

významný: eine bedeutende Rolle in etw. spielensehrát významnou roli v čem

bedeuten: Was bedeutet das Wort?Co to slovo znamená?