Hlavní obsah

bedeutend

Vyskytuje se v

bedeuten: Was bedeutet das Wort?Co to slovo znamená?

činitel: důležitý činitel v ekonomiceein bedeutender Faktor in der Ökonomik

fakt: významný/rozhodující faktein bedeutender/entscheidender Fakt

mnoho: Znamená to pro mne mnoho.Es bedeutet für mich viel.

obnášet: Vím, co to obnáší.Ich weiß, was das bedeutet.

postavení: mít významné postaveníeine bedeutende Position haben

významně: významně se zlepšit v čemsich in etw. bedeutend verbessern

zúžit se: Nabídka se značně zúžila.Das Angebot verknappte sich bedeutend.

dělat: To dělá mnoho.Das bedeutet viel.

hrozba: znamenat hrozbu pro kohoeine Bedrohung für j-n bedeuten

významný: sehrát významnou roli v čemeine bedeutende Rolle in etw. spielen