Hlavní obsah

bedeuten

Vyskytuje se v

mnoho: Es bedeutet für mich viel.Znamená to pro mne mnoho.

obnášet: Ich weiß, was das bedeutet.Vím, co to obnáší.

významně: sich in etw. bedeutend verbessernvýznamně se zlepšit v čem

zúžit se: Das Angebot verknappte sich bedeutend.Nabídka se značně zúžila.

dělat: Das bedeutet viel.To dělá mnoho.

hrozba: eine Bedrohung für j-n bedeutenznamenat hrozbu pro koho

bedeuten: Was bedeutet das Wort?Co to slovo znamená?