Hlavní obsah

podstatný

Vyskytuje se v

hromadný: ling. podstatné jméno hromadnédas Kollektivum/der Sammelname

jméno: podstatné jménodas Hauptwort/Substantiv/Dingwort/Nennwort

podstatný: ling. podstatné jménodas Substantiv