Hlavní obsah

podstatně

Vyskytuje se v

hromadný: ling. podstatné jméno hromadnédas Kollektivum/der Sammelname

jméno: podstatné jménodas Hauptwort/Substantiv/Dingwort/Nennwort

podstatný: ling. podstatné jménodas Substantiv

beträchtlich: podstatně rychlejší/větší, než ...beträchtlich schneller/größer, als ...

wesentlich: být podstatně starší/mladšíwesentlich älter/jünger sein

unwesentlich: mít nepodstatný významvon unwesentlicher Bedeutung sein