Hlavní obsah

důležitost

Vyskytuje se v

přisuzovat: přisuzovat čemu důležitostetw. Dat Wichtigkeit beimessen

von: eine Nachricht von großer Wichtigkeitzpráva velké důležitosti

Größe: die Größe Goethesvýznam/důležitost Goetha