Hlavní obsah

Gold

Das, podstatné jméno~(e)s

  1. zlato drahý kov
  2. zlato, zlatá mince

Vyskytuje se v

all: Es ist nicht alles Gold, was glänzt.Není všechno zlato, co se třpytí.

wert: Gold wert seinmít cenu zlata

aus: aus Gold seinbýt ze zlata

Glanz: der Glanz des Goldes/der Haarelesk zlata/vlasů

čistota: čistota zlatadie Reinheit des Goldes

nefalšovaný: prstýnek z nefalšovaného zlataein Ring aus echtem Gold

pravý: pravé zlatoechtes Gold

ryzí: ryzí zlatoreines Gold, das Feingold

zlato: ryzí zlatodas Feingold, reines Gold

hrdlo: mít zlato v hrdleGold in der Kehle haben

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.Morgenstunde hat Gold im Munde.

ranní: Ranní ptáče dál doskáče.Morgenstunde hat Gold im Munde.

stříbro: Mluvit stříbro, mlčet zlato.Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.

třpytit se: Není všechno zlato, co se třpytí.Es ist nicht alles Gold, was glänzt.

zlato: mít srdce jako ze zlataein Herz aus Gold haben

zlato: přísl. Není všecko zlato, co se třpytí.Es ist nicht alles Gold, was glänzt.

zlato: mít zlato v hrdleGold in der Kehle haben