Hlavní obsah

Tatsache

Části slova

Tat

Vyskytuje se v

aufgrund, auf Grund: auf Grund der Tatsachena základě skutečnosti

ungeachtet: ungeachtet dieser Tatsachenavzdory této skutečnosti

postavit: Byl postaven před hotovou věc.Er wurde vor die vollendete Tatsache gestellt.

sám, sama, samo, samý: Sám fakt, že...Selbst die Tatsache, dass...

skutečnost: holá skutečnostnackte Tatsache

skutečnost: co (ne)odpovídá skutečnostietw. entspricht (nicht) der Tatsache

věc: postavit koho před hotovou věcj-n vor eine vollendete Tatsache stellen