Hlavní obsah

bestimmen

Vyskytuje se v

bestimmt: ganz bestimmtzcela určitě

Modus: den Modus der Verhandlung bestimmenurčit způsob jednání

noch: Sie kommt bestimmt noch.Ona určitě ještě přijde.

bestimmen: über sich selbst bestimmenrozhodovat sám o sobě